WEBSLA.NET “Противодействие коррупции”

From: TERKa
Subject: Противодействие коррупции

Message Body:
Основною метою діяльності Агенції є сприяння боротьбі з корупцією, громадський контроль за дотриманням
Конституції та Законів України посадовими особами державних органів влади, органів місцевого самоврядування,
правоохоронних органів, прокуратурою та судами, захист прав та законних інтересів членів Організації та інших осіб

Для досягнення своєї мети ми ставимо перед собою наступні завдання :

Розвиток міжнародних зв’язків, обмін досвідом з іноземними організаціями.
Здійснення аналітичної та консультативної діяльності. Проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та рішень
органів державної влади.
Співпраця з науковими організаціями, університетами, експертними установами, громадськими організаціями, компаніями,
асоціаціями, об’єднаннями, державними органами влади, органами місцевого самоврядування, іншими фізичними та юридичними
особами тощо в Україні та за кордоном.
Проведення опитувань, формування узагальнених звітів за результатами таких опитувань.

Національне антикорупційне бюро

Національне антикорупційне бюро

Національне антикорупційне бюро

Антикоррупционная служба – Главная страница

Знешкодити та запобігти

Федеральное бюро по борьбе с коррупцией

Всё о коррупции

Всё о коррупции

Противодействие коррупции

Национальное бюро О противодействии коррупции


This e-mail was sent from a contact form on WEBSLA.NET (https://websla.net)

Post Author: SMaster